Dalil Larangan Menggunakan Sihir dan Doa Penangkal Sihir

Advertisements
Sumber: theAsianparent

Santet merupakan sejenis sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain dari jarak jauh menggunakan ilmu hitam dengan bantuan dukun yang bersekutu dengan iblis.

Padahal dalam Islam sangat dilarang untuk menggunakan sihir karena itu merupakan perbuatan setan yang terkutuk.

Berbicara tentang santet, dalam kesempatan kali ini akan coba membahas tentang dalil larangan menggunakan sihir dan doa penangkal santet.

Dalil tentang Larangan Sihir

QS. Al Baqarah 102

“Wattaba’uu maa tatlush Syayaatiinu ‘alaa mulki Sulaimaana wa maa kafara Sulaimaanu wa laakinnash Shayattine kafaru yu’al liuunan naasas sihra wa maa unzila ‘alal malakaini bi Baabila Haaruuta wa Maaruut, wa maa yu’allimaani min ahadin hataa yaquulaa”

Artinya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum (mereka) mengatakan, ‘Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah (menjadi) kafir’. Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajri sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjadi dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.”

Selain di dalam Al Quran, terdapat juga dalam sebuah hadits yang menerangkan tentang tidak diperbolehkannya menggunakan sihir.

“Ijtanibu as-sab’a al-mubiqat qalu, wa maa hunna ya Rasulullahi? Qala: as-syirku billahu wassihru wa qatlu an-nafsihi allati harramallahu illa bil-haqqi wa akhlu ar-riba wa aklu maal al-yatimi wa at-tawalli yauma az-zahfi waqadhfu al-muhshanat al-ghaafilaati wal-mu’minati”

Artinya: “Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para sahabat bertanya, ‘Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?’ Mka Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin.” HR. Imam Bukhori dan Muslim).

Baca juga: Doa-doa Harian Untuk Orang Sakit Agar Cepat Sembuh

Doa Penangkal Sihir

Berikut beberapa doa penangkal sihir termasuk santet yang bisa dibaca:

Doa Pertama

“Bismillahilladzi La Yadhurru Ma’asmihi Syai’un fil Ardhi wa Laa Fis Sama’i wa Huwas Sami’ul ‘Alim”

Artinya: “Dengan nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu apa pun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetaahui.”

Advertisements

Doa Kedua

“A’udzu bi kalimaatillahit taammatii min kulli syaithonin wa haammatin wa min kulli ‘ainin laammatin”

Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun dan dan dari pengaruh ain yang buruk.

Doa Ketiga

“Hasbiyallahu lailahailla huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azhim”

Artinya: “Cukuplah hanya Allah sebagai Tuhanku, tidak ada tuhan melainkan Dia, kepada-Nya lah aku bertawakal, dan Dia-lah pemilik Arsy yang agung.”

Doa Keempat

“A’uudzu bi ‘izzatillahi wa qudratihi min syam maa ajidu wa uhaadziru”

Artinya: “Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya, dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan.”

Doa Kelima

“Allahumaa rabbana nasi, adzhibil ba’sa. Isyfi Antas syafi. La syafiya ill? anta syifa’an I? yughadiru saqaman” Artinya: “Ya Allah, Tuhan yang menjaga manusia, hilangkanlah segala kesusahan dan sembuhkanlah (dia). Engkaulah penyembuh, yang tidak akan datang kesembuhan kecuali datang dari-Mu, kesembuhan dari jenis yang tidak akan kembali penyakitnya.

Baca juga: Doa-Doa Setelah Sholat Tahajud dan Keutamannya Sholatnya

Sumber: https://beritanakmuda.com/

Advertisements

Post Author: dindazifanahmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *